Помилка
  • JFolder::create: Шлях не знаходиться у open_basedir

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2015-06-14  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Polish Land Forces

original name Wojska Lądowe

typeArmy hatband colors - Kolory otoków

date2004 since

KOLORY OTOKÓW COLORS OF HATBANDS
wojska zmechanizowane, wszystkie rodzaje
wojsk bez własnego koloru otoku
mechanized troops, all troops without its own hatband color
wojska łączności i walki radioelektronicznej
signal and EW troops
artyleria i artyleria przeciwlotnicza
artillery and anti-aircraft troops
wojska pancerne
armored troops
wojska inżynieryjne, chemiczne, służba topograficzna
engineer, chemical, topographical troops
Żandarmeria Wojskowa
military police
1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana i podległe jednostki
1st “Varsovian” Mech. Inf. Div. and subordinate units
służba medyczna i weterynaryjna
medical and veterinary service
kapelani wojskowi
chaplains