Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

Results

State: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1944-1989 (People´s Republic) flag
English name: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  |  1944-1989
Formal name:Polish People´s Republic
Original name:Polska Rzeczpospolita Ludowa

= select insignia = current insignia = obsolete insignia = Wikipedia link
= official link = WikiInsignia link = verified data

RANK INSIGNIA - AIR FORCES & AVIATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Air and Air Defence Force

1961 - 1963
obsolete

Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Air and Air Defence Force

1963 - 1970
obsolete

Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Air and Air Defence Force

1971 - 1989

RANK INSIGNIA - ARMY LAND FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

Polish Army Officer Cadets
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1943 - 1949shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1949 - 1954shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1952 - 1953cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1954 - 1956cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1954 - 1961shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1956 - 1958cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1958 - 1961shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1958 - 1961cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1961 - 1963shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1961 - 1963cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1963 - 1970cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1963 - 1971shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1971 - 1989stopnie polowe
field dress
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1971 - 1989shoulder insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1971 - 1989cap insignia
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

Military Schools
Uczniowie szkół wojskowych
1971 - 1989

RANK INSIGNIA - NAVY & COAST GUARD

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Navy

Marynarka wojenna

1952 - 1958shoulder insignia
obsolete

Navy

Marynarka wojenna

1971 - 1989
obsolete

Navy

Marynarka wojenna

1971 - 1989cap insignia
obsolete

Navy - Navy Schools

Marynarka wojenna - Uczniowie szkół marynarki wojennej

1971 - 1989

RANK INSIGNIA - PRISONS & CORRECTIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Corrections Service

Słuzba Wiezienna

shoulder insignia
obsolete

Corrections Service

Słuzba Wiezienna (SW)

cap insignia

RANK INSIGNIA - FIRE, RESCUE & MEDICAL

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Civil Defence

Obrona Cywilna

1983 - 1989
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1951 - 1952
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1952 - 1958
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1958 - 1969
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1969 - 1974
obsolete

State Firefigting Service

Zawodowa Straż Pożarna

1974 - 1989
obsolete

State Firefigting Service

Zawodowa Straż Pożarna

1974 - 1989field dress
stopnie polowe

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Citizen´s Militia Voluntary Reserve

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej - ORMO

1989
obsolete

Industry Protection Service

Straż Przemysłowa

1962 - 1972shoulder insignia
obsolete

Industry Protection Service

Straż Przemysłowa

1962 - 1972cap insignia
obsolete

Industry Protection Service

Straż Przemysłowa

1973 - 1989cap insignia
obsolete

Industry Protection Service

Straż Przemysłowa

1973 - 1989shoulder insignia
obsolete

National Police

Milicja Obywatelska

1955 - 1960shoulder insignia
obsolete

National Police

Milicja Obywatelska

1975 - 1989shoulder insignia
obsolete

National Police

Milicja Obywatelska

1975 - 1989field dress
stopnie polowe
obsolete

National Police

Milicja Obywatelska (MO)

1975 - 1989cap insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1959 - 1975shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1975 - 1989cap insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1975 - 1989shoulder insignia

RANK INSIGNIA - TRANSPORT ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Polish Railways

Polskie Koleje Państwowe

1954 - 1965shoulder insignia

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Border Defence Troops

Wojska ochrony pogranicza (WOP)

sleeve patches
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1952 - 1960 Branch of Service Insignia
Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1952 - 1960General´s branch of Service Insignia
Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb - Generałowie
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1961 - 1989Branch of Service Insignia
Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb
obsolete

Polish People´s Army

Ludowe Wojsko Polskie

1986 - 1989Branch of Service Insignia
Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb

BRANCH INSIGNIA - OTHER BRANCH INSIGNIA

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Civil Defence

Obrona Cywilna

1983 - 1989Branch of Service Insignia
Oznaczenia służb

UNIFORMS - MILITARY FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Army

Wojska Lądowe

70´- 80´ yearsfield uniform
ubiór polowy
obsolete

Field´s uniform

Mundury polowe

c.a.1960 - 1968

UNIFORMS - LAW ENFORCEMENTS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

National Police

Milicja Obywatelska

70´- 80´ years